Leonberger
Úvodní stránka
Česky
English

Vrhy v jednotlivých chovatelských stanicích

LeonbergerNa základě četných dotazů upřesňujeme, že dle obč. zákoníku je stanovení ceny štěňat, smluvní, tedy plně na rozhodnutí chovatele. Z infromací KCHL vyplývá, že v současné době se ceny pohybují v rozmezí cca 16 - 22 tisíc Kč, ovšem cena nijak negarantuje kvalitu. Je to výhradně vyjádření požadavku chovatele. Dostáváme se tedy k orientačnímu průměru 18 tisíc Kč.

V poslední době se stalo několik případů, kdy si noví majitelé pořídili leonbergera bez průkazu původu a následně museli řešit nejen zdravotní problémy štěněte, ale i nezájem a neochotu "chovatele" vyjít majiteli vstříc.

KCHL upozorňuje zájemce o koupi psa bez průkazu původu, že často dochází k velmi problematickému jednání ze strany tzv. chovatele k novému majiteli, často nejsou štěňata ošetřena předepsaným odčervením a vakcinací, často pocházejí z nevyhovujícího chovatelského prostředí.

Chov leonbergerů bez průkazu původu se neslučuje s chovatelskou etikou členů KCHL a je výslovně zakázán Zápisním řádem klubu, bod. č. 8.

Členové klubu jsou povinni dodržovat při své chovatelské činnosti především zákon č. 166/1998 o veterinární péči, zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání, normativy Ústřední komise na ochranu zvířat a klubové normativy, to jest Zápisní řád a Řád ochrany zvířat při chovu při chovu leobergerů.

Protože chovatelé leonbergerů bez průkazu původu nejsou členy KCHL, nemůže Klub chovatelů leonbergerů jejich chovatelskou činnost a chovatelské prostředí žádným způsobem ovlivnit.

Doporučujeme novým zájemcům o štěně leonbergera, aby si vybírali zásadně jedince s průkazem původu, u nichž je povinná kontrola vrhu klubovými funkcionáři, poradci chovu.

z Mnichova dvora
Enzo vom Bernsteinmeer

Emily Paddy,s od Bucharky
Otec:Enzo vom Bernsteinmeer
Matka:Emily Paddy,s od Bucharky
Chovatel:Petra Raučíková, Mírová 126, Mírová
Telefon:724370706
E-mail:petra.rau@centrum.cz
Web:www.leonbergerzmnichova.cz
Vrh: A - 19. listopadu 2017
Počet štěňat:3/7
K odběru od:volný 1 pejsek a 4 fenky
z Mnichova dvora
Z korozluckého parku
Jimmy Abé Od špitálského dvora

Ajša Z korozluckého parku
Otec:Jimmy Abé Od špitálského dvora
Matka:Ajša Z korozluckého parku
Chovatel:D.Anftová, Korozluky 59, Most
Telefon:722457184
E-mail:anftovadagmar@gmail.com
Web:www.zkorozluckehoparku.webnode.cz
Vrh:B - 4. prosince 2017
Počet štěňat:2/1
K odběru od:
Z korozluckého parku

Copyright © 2017 KCHL