Dwenna Daiichi For Grand Aiveko - A2E3Š1
A2Barvazlatá
E3Skusrozházený
Š1Záďmírně přestavěná