Ellys Hearty Čejiva - A2B1mírněF1K4Q0/6
A2Barvazlatá
B1Hlavaúzká dlouhá
Předhrudí
rnTlapky
ěF
1K
4Q
0/
6