LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

The Czech Leonberger Club

Home
Česky
English
"In the beginning God created men,
and when knew, how is weak, gave him the dog"
Facebook

Líbí se Vám stránky klubu? Podpořte nás a sdílejte na sociální síti Facebook.

Sdílet stránku na facebooku
Login

Polyneuropathy - LPN

Vážení členové,

dne 24. 9. 2011 se konala v Leonbergu schůze mezinárodní Unie. Hlavním bodem byla, jak se dalo očekávat, LPN. Názory nejsou jednotné a ani způsob,jak se jedn. země s touto chorobou vypořádávají. Jelikož ale bohužel nebyla odsouhlasená naprosto jednotná průkazná veřejná databáze, povinná pro všechna kontrolovaná zvířata, musíme se s touto nemocí všichni nějak vyrovnat po svém. Celkový vývoj LPN vyžaduje systém, který zabrání naprosto spolehlivě spojení dvou positivních zvířat. To je prozatím nejdůležitější krok. Proto výbor rozhodl v zájmu zdraví naší populace o nutnosti testu LPN pro všechna chovná zvířata, prozatím mimo potomků průkazně testovaných negativních rodičů, co nejrychleji.

K 1. 1. 2012 budou v naší klubové databázi chovných jedinců jen ti, kteří budou mít test LPN 1 a negativní po obou rodičích. Všichni majitelé budou o tomto informováni maily, popř. poštou. Kdo chcete mít psa či fenu mezi chovnými, zašlete prosím urychleně krev dle zde uvedených pokynů na novém předepsaném formuláři.

Kdo bude mít test později, bude samozřejmě mezi chovná zvířata vrácen. Krev může odebrat kterýkoli veterinář, který musí pak potvrdit formulář. Chystaná databáze tedy nebude vytvořena, je to zbytečné, protože LPN bude přímo na kartě chovného jedince.

Kdo se chystáte na bonitaci, která bude první opět na zámku Loučeň, 31. 3. 2012, dejte krev také vyšetřit. Výsledek bude již při bonitaci vyžadován. Zda bude na místě opět společný odběr pro zvířata je ještě v jednání a bude včas oznámeno. Sledujte karty svých chovných zvířat, již zaslané výsledky budou postupně doplňovány. Pokud by někdo u svého psa výsledek LPN nenašel, ozvěte se prosím na leonberger@leonberger.cz či na salveleon@volny.cz.

Pro tento test je potřeba 2-5 ml EDTA-krevního odběru k vyšetřeni určeného zvířete. Doporučujeme použití plastových zkumavek. Krevní odběry by měly být čerstvé a ihned po odebrání a bez chlazení zaslány na následující adresu laboratoře:

Institut für Genetik
Stichwort "Leonberger"
Bremgartenstraße 109 A
CH -3001 Bern

Bohužel, ač se v r. 2007, kdy jsme o ní informovali poprvé zdálo, že se jedná jen o několik jedinců, opak je pravdou. Výbor brzy přeloží jak na tyto stránky, tak do dalšího Zpravodaje obsáhlý materiál, který objasní jak chorobu jako celek, tak možnosti diagnostiky, cenu za vyšetření a další plány, jak se postavit k této nemoci v našem klubu.

Mezinárodní Unie důrazně doporučuje všem zemím,aby situaci nepodceňovaly a zařadily do jednání výborů a členských základen návrhy na řešení situace. Celkový trend směřuje k tomu, že by všechna zvířata, zařazená do chovu, měla být testována na tuto nemoc.

Polyneuropatie, zkráceně PN, označovaná u našeho plemene LPN, je neurologická choroba, porucha nervů, která postihuje více plemen psů. Projevuje se obvykle výraznými pohybovými problémy, zvláště zadních končetin, stíženým dýcháním a dalšími abnormalitami. Může mít ale různé stupně, od nepatrných projevů až k celkovému kolapsu. Dlouhou dobu se několik výzkumných pracovišť snaží najít diagnostickou cestu,jak rozluštit přenos této choroby právě u leonů. To se podařilo a od počátku července je možno nechat vyšetřit krev psa k prvnímu testu,LPN 1,který určí,zda je pes bez nálezu,zda je přenašeč či zda je PN přímo postižen. Již před výstavou v Leonbergu,kde se odebírala hromadně krev mnoha dalších jedinců,bylo vyšetřeno v Evropě 524 psů,z toho bylo 76 přenašečů a 10 postižených,tedy 83,6% zdravých, 14,5% přenašečů a 1,0% nemocných. V USA bylo vyšetřeno 838 leonbergerů,z toho 131 přenašečů a 28 postižených psů.

Z těchto čísel je vidno, že to je velmi vážná věc. Tato choroba se během minulých let nesmírně rozšířila, lidé cestují za krytím ze státu do státu,dříve uzavřené populace se promíchaly, dnes už je spíš "leoní eurozóna" a to přináší mimo svých kladů i zápory. Díky tomu jsem i já změnila názor, který jsem prezentovala na čl. schůzi, kdy tato čísla ještě nebyla k dispozici.

Odkazy na databázi postižených jedinců najdete v sekci "Zdravotní přehledy".

Přímo při schůzi Unie byl předveden jeden postižený mladý pes. Přiložené snímky pro ilustraci ukazují,že zadní končetiny pes zvedá velmi vysoko, jako klusácký kůň, pohyb je nekoordinovaný-pozor nebolí, nohy v kloubech jsou jakoby gumové, přetáčejí se až na druhou stranu, sledujte tlapky.

Polyneuropatie - LPN Polyneuropatie - LPN Polyneuropatie - LPN

Copyright © 2024 KCHL