LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Žádanka o gen. testy Vemodia (LPN.Lemp,DNA)

Co je LEMP

Leukoencefalomyelopatie (LEMP) je recesivně dědičná neurodegenerativní porucha, která ovlivňuje bílou hmotu centrálního nervového systému (CNS). Podobné onemocnění bylo popsáno u rotwailerů. Vyznačuje se pomalu zhoršujícími se abnormalitami chůze. U postižených psů degeneruje mícha, vykazuje odpovídající bílé léze v bílé hmotě krční míchy, která se může rozšířit na hrudní míchu a mozek. Progresivní klinický průběh onemocnění způsobuje ztrátu tělesné kontroly, svalovou slabost, abnormální pohyby těla a neschopnost posoudit vzdálenost. Stejně jako mnoho onemocnění CNS neexistuje účinná léčba LEMP. LEMP se vyskytuje u řady dalších plemen, ale je třeba konstatovat, že jeho výskyt i u leonů je mnohem častější než LPN.

Povinný zatím u nás tento test není, rozhodne až členská schůze, ale soukromě si samozřejmě každý chovatel může kontrolovat, co chce.

KCHL uzavřel smlouvu s laboratoří Vemodia a.s., která může vyšetřovat LPN 1 a LPN 2, nyní již i LEMP a samozřejmě další testy,např. DNA, které je požadováno při krytí v zahraničí. Na základě uzavřené smlouvy klubu s touto laboratoří byla dohodnuta cena:

- 1050 Kč vč DPH (jedna genetická mutace) /LPN 1,LPN 2, Lemp/.
- 850 Kč vč DPH – DNA profil – basic.

K mailové komunikaci s laboratoří využívejte výhradně mailovou adresu: kluboveobjednavky@vemodia.cz.

Pokud byste se rozhodli využít tuto službu - praktický postup je takový: Je potřeba si vytisknout žádanku o vyšetření, kterou najdete na www.leonberger.cz, tlačítko Klub, Dokumenty ke stažení. V případě odběru vzorku na genetické vyšetření je potřeba, aby identitu jedince a odběr vzorku provedl veterinární lékař, který do žádanky doplní i číslo čipu či tetování. Svým podpisem a razítkem potvrzuje správnost údajů. Periferní krev – použít zkumavku s EDTA pro odběr nesrážlivé krve, po odběru krev ve zkumavce překlápěním důkladně promíchat. Odebrané vzorky periferní krve nebo bukální stěry skladovat a transportovat při pokojové teplotě. Doba od odběru materiálu do doručení do laboratoře by neměla přesáhnout 3 dny.

Z důvodu minimalizace rizika kontaminace musí být odběrová zkumavka s biologickým materiálem určeným pro transport do laboratoře umístěna ve zvláštním igelitovém obale, odděleně od žádanky a dalších průvodních materiálů. Bez těchto náležitostí není možné výsledek testování zapsat do PP.

Jakmile budete mít vzorek odebrán - je možné objednat svoz - který je pro vás ZDARMA - a to na emailové adrese: svoz@vemodia.cz

Zde je potřeba uvést:
- kdy se má vzorek vyzvednout
- kontakt na osobu, u které se bude vzorek odebírat (mobilní telefon a e-mail)
- poštovní adresu, kde se bude vzorek vyzvedávat.

Např. Krev bude k dispozici u MVDr. Novotného dne 11. 12. od 15 hod, adresa Dlouhá 8, Beroun, tel. 111222333, mail lékaře, mail majitele psa.

Na email, který uvedete, vám budou odeslány přepravní dokumenty, které je potřeba vytisknout a nalepit na bublinkovou obálku nebo krabičku, ve které se budou vzorky přepravovat.

Výsledky obdržíte do 3 dnů od doručení vzorku do laboratoře mailem, následně do týdne obdržíte fakturu s 14 denní splatností. Pokud si budete přát výsledky písemně, za poplatek je možné zaslat.

Vše najdete na adrese www.vemodia.cz.

Copyright © 2022 KCHL