LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Chov leonbergeřích štěňátek

LeonbergerJiž dlouho se diskutuje o tom, zda zveřejňovat jednotlivé vrhy a nabízet štěňata na našich stránkách. Jelikož tyto stránky jsou velmi často navštěvovány a noví zájemci o leonbergery marně hledali informace o štěňatech, zprovoznil jsem konečně, tuto novou stránku o vrzích v našem klubu. Některé informace se na tomto serveru již nacházejí a to v místě, kde je klubový zpravodaj. Tato stránka si bere za úkol, informovat čistě o chovech, kde se povedlo úspěšně nakrýt, zabřeznout.

Budete zde nacházet jak uskutečněná (ohlášená) krytí, tak prokazatelně březí feny po sonografii a v prvé řadě nabídku aktuálních vrhů štěňat k prodeji. Začínáme uveřejněním základních informací a pokud byste měl někdo zájem o nějaké případné doplnění kontaktu, dalších informací, fota či odkaz na soukromé webové stránky, vše je možné. Kontaktujte mne na moji adrese a po dohodě uveřejním. Ovšem neznamená to, že by se majitelé fen neměli starat o inzerci v jiných médiích. Informace pro tyto stránky zatím čerpám od HPCH, ale doufám, že se podaří zprovoznit nějaký mechanismus o přenosu informací. Především by se o to měli zajímat asi majitelé fen.

Pomocné informace a rady pro chov se nacházejí na odkazu "Rady pro chov".

V poslední době se stalo několik případů, kdy si noví majitelé pořídili leonbergera bez průkazu původu a následně museli řešit nejen zdravotní problémy štěněte, ale i nezájem a neochotu "chovatele" vyjít majiteli vstříc. KCHL upozorňuje zájemce o koupi psa bez průkazu původu, že často dochází k velmi problematickému jednání ze strany tzv. chovatele k novému majiteli, často nejsou štěňata ošetřena předepsaným odčervením a vakcinací, často pocházejí z nevyhovujícího chovatelského prostředí. Chov leonbergerů bez průkazu původu se neslučuje s chovatelskou etikou členů KCHL a je výslovně zakázán Zápisním řádem klubu, bod č. 8.

Členové klubu jsou povinni dodržovat při své chovatelské činnosti především zákon č. 308/2011 Sb. o veterinární péči v platném znění a zákon č. 359/2012 na ochranu zvířat proti týrání, normativy Ústřední komise na ochranu zvířat a klubové normativy, to jest Zápisní řád a Řád ochrany zvířat při chovu při chovu leobergerů. Protože chovatelé leonbergerů bez průkazu původu nejsou členy KCHL, nemůže Klub chovatelů leonbergerů jejich chovatelskou činnost a chovatelské prostředí žádným způsobem ovlivnit.

Doporučujeme novým zájemcům o štěně leonbergera, aby si vybírali zásadně jedince s průkazem původu, u nichž je povinná kontrola vrhu klubovými funkcionáři, poradci chovu.

Copyright © 2024 KCHL