LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Co je nového v klubu

30. srpna 2021 - DNA

Vážení, protože dochází k častým dotazům ohledně povinné DNA, upřesňuji: - Každý v současné době chovný jedinec musí mít DNA. U Genomie je vyjednaná sleva 10% - Kdo DNA mít zatím nebude, nevadí,dodá ho později a bude mezi chovné vrácen, stejně jako u testu LEMP - Výsledek DNA, pokud u Genomie potvrdíte, bude automaticky zaslán klubu - další možnost je, že sami výsledek DNA /i z jiné laboratoře/ zašlete na mail salveleon@volny.cz - v zahraničí je DNA chovných zvířat již běžnou záležitostí, tj. při krytí či inseminaci dodá chovatel také DNA zvoleného psa - následně bude možno po rodičích s DNA provádět test parentity, cca za dva roky, kdy potomci současných zvířat půjdou do chovu. Parentita = ověření pravosti obou rodičů.


22. srpna 2021 - Čl.schoze září 21

Pozvánka na členskou schůzi dne 11.9.2021 v RS Tobogán, Nová Živohošť Volební řádná členská schůze proběhne na srazu v Rekreačním středisku Tobogán na Nové Źivohošti v sobotu dne 11.9.2021. Začátek je v 9.30 hod, prezence od 8.45 hod. Pokud se v 9.30 hod. nesejde nadpoloviční většina členů Klubu, bude se konat náhradní členská schůze v ten samý den na tom samém místě od 10.00 hod. se stejným programem. Podle v té době platných nařízení vlády v rámci pandemické situace jsou tři možnosti: pokud bude možno schůzi konat v uzavřeném prostoru, pak se bude konat v jídelně, v opačném případe se bude konat v otevřeném prostoru (např. na tzv. výstavní louce) s dodržením nařízených odstupů, ochranných pomůcek atd. Program členské schůze 1. Zahájení 2. Schválení programu a jednacího řádu 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise 4. Volba skrutátorů a zapisovatelů 5. Schválení účetní uzávěrky za roky 2019 a 2020 6. Zpráva jednatele 7. Zpráva kontrolní komise 8. Projednání navrhovaných změn v chovatelské činnosti 9. Provedení voleb do výboru, kontrolní komise a hlavního poradce chovu 10. Diskuze 11. Zpráva volební komise – výsledky voleb 12. Schválení usnesení 13. Závěr Do termínu 12.2.2021, jak bylo zveřejněno ve Zpravodaji 3-4/2020, neobdržel výbor, kromě od HPCH, žádné návrhy na úpravu klubových normativů z čl.základny. Pozvánka na členskou schůzi byla publikována ve Zpravodaji KCHL č. 1/21 včetně návrhu programu a výborem navrhovaných změn v Bonitační směrnici a Zápisním řádu, se kterými tak měla členská základna se včas seznámit. Přihláška na kandidátku Na členské schůzi proběhnou volby do výboru, kontrolní komise a volba hlavního poradce chovu, a to na období dalších dvou let. Do vypsaného termínu na přihlášky na kandidátku do výboru, kontrolní komise a na funkci hlavního poradce chovu výbor ve stanoveném termínu 23.4.2021, uvedeném ve Zpravodaji č. 1/21, neobdržel z členské základny žádné přihlášky k zařazení na kandidátní listinu, sestavil ji proto z vlastních kandidátů. Kandidátní listinu obdrží každý účastníků schůze při prezenci.


30. července 2021 - El.přihlášky

Vážení členové, v těchto dnes vám všem dojde Zpravodaj.Prosíme nezapomeńte při vyplňování nových elektronických přihlášek vyplnit opravdu VŠECHNY kolonky dle pokynů. Musíme dopředu počítat s případnými dalšími restrikcemi na podzim, takže musíme vědět bohužel detaily, které nebývaly zvykem. Taková je doba. Přihlášky najdete na www.leonberger.cz, tlačítko horní lišta AKCE.


24. května 2021 - Ostružno

Ostružno tento víkend bude! Samozřejmě se stejnými podmínkami jako na Slapech, tj. test nebo potvrzení o prodělaném onemocnění max. před 180 dny /novinka/ nebo s očkováním, min. 22 dní po prvním /další novinka/. Nehleďte na počasí, zabalte teplejší věci a přijeďte dýchat do čisté přírody.


14. května 2021 - Výstava KCHL na Slapech

Vážení, sdělujeme, že na základě povolení MZ se naše klub.výstava na Slapech může konat. Ovšem za dodržování přísných hygienických opatření. Takže informace pro vystavovatele jsou tyto: - každý bude mít respirátor tř.FFP 2 - každý musí dodržovat předepsané rozestupy - pro účast je nutné mít PCR test ne starší 7 dní - nebo antigenní test ne starší než 72 hodin - nebo mít certifikát o ukončeném očkování min. před 14 dny - nebo mít potvrzení o prodělaném covidu ne starší než 90 dnů Uzávěrka přihlášek je 16.5 !!!!!!


7. května 2021 - Výstava 2021 Slapy

Vážení, stále bedlivě sledujeme vývoj rozvolňování mnohdy nelogických podmínek. Ale raději se budeme zabývat tím,co je důležité pro nás , tj. akcemi. Pokud vláda v pondělí schválí kulturní a jiné akce, jestliže dobře chápeme to,co nyní zaznělo v TV, pak by se výstava měla konat. Ovšem s antig. testy a dalšími hygienickými podmínkami, které můžeme lehce zajistit. Tak si držme palce a sledujte prosím stále FB a klub.stránky.


22. dubna 2021 - Nový termín srazu

Vážení členové, vzhledem k tomu, že se ani slovem nikdo nezmiňuje o povolení ubytovacích služeb,využili jsme nabídky majitele Ostružna a sraz JE PŘESUNUT na termín 28.-30.5. tamtéž. Výstava zatím stále platí 22.5. na Slapech. Přihlášky na sraz zůstávají tedy v platnosti ,jen prosíme ty, kterým se posunutý termín nehodí, aby své přihlášky zrušili. Samozřejmě i nadále budeme sledovat dění v rozvolňování opatření a budeme dále informovat, prostě jdeme krok za krokem. Možná věštit z křišťálové koule by bylo snazší, ale stále doufáme, že se to někdy nějak uvolní. Všichni už jistě chceme někam se psy vyjet.


20. dubna 2021 - Klubový sraz znovu

Vážení členové, ač všichni doufáme ve sraz a je téměř obsazeno, ale nejeví se to moc pravděpodobné. Jednáme o posunutí termínu na konec měsíce, ale ještě předtím se má konat výstava na Slapech. POKUD by se uskutečnila, posuneme CHOVATELSKÉ akce tam. TJ. svod by byl opět absolvován účastí na výstavě a bonitace by proběhla zřejmě v neděli. Vše je zatím ale ve fázi přání a nejistot, takže laskavě vyčkejte bližších informací. To co naše vláda zatím vůbec neřeší, jsou právě hotely, penziony a kempy. Sdružování osob a ubytování jsou spojené nádoby. Děkujeme za trpělivost, ale jak sami víte, nemůžeme dělat nic víc než jen čekat.


6. dubna 2021 - Sraz 2021

Vážení, situace je stále nejasná, i když nějaký zázrak se ohledně našeho srazu stát může. Musíme čekat. Plán je takový, že pokud sraz nebude, přesuneme chov. akce na termín výstavy na Slapech. Pokud by ani výstava nebyla, pokusíme se uspořádat jednodenní akci podle povoleného počtu osob, které se budou smět sdružovat. Prostě nikdo nevíme zatím nic, každý den je vše jinak a budoucí vývoj si nedovolíme ani odhadovat. Přihlašujte se na Ostružno zatím jako obvykle. Podle blížícího se data budeme uveřejňovat informace na klub. stránkách i Facebooku.


18. ledna 2021 - Novela Zákona na ochranu zvířat

Vážení přátelé, tak nám zřejmě přibyly další formuláře. Kdo budete mít od 1.2.t.r. vrh , pročtěte si tento odkaz. Jedná se o novelizaci Zákona na ochranu zvířet. Protože ČMKU předalo tyto formuláře k vyjádření právníkům, možná to bude mít vše ještě další vývoj. http://eagri.cz/.../zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html http://eagri.cz/.../668445/_2021podrobne_info_k_ELVS_PLS.pdf


21. července 2020 - KV září

Vážení, zřejmě již máte všichni Zpravodaj. Kdo ne, pište prosím jednateli. Ve Zpravodaji jsou informace ohledně podzimní výstavy, která mimořádně nahradí svod mladých od 6 do 20 měsíců věku. Pokud pro některé z vás bude výstava i svodem, bude to zapsáno do PP po ukončení výstavy. Koho se tedy týká výstava a současně i svod, uhraďte laskavě jen výstavní poplatek. Víme, že je to trochu vyšší částka než svod, ale doufáme že pochopíte mimořádnou situaci díky koronaviru a nedostatek času pro uspořádání samostatného svodu na podzimním srazu. Výstava je zase dobrá zkušenost pro mladá zvířata a pro vás, kteří vystavujete poprvé. Potvrzení o uhrazení výstavního poplatku zašlete laskavě na mail Barnabas.B@seznam. cz, pokud jste to již neudělali s přihláškou. Přihlášku na ubytování, bonitaci a rebonitaci posílejte dle uvedených pokynů. Prosíme, čtěte Zpravodaj pečlivě. Omlouváme se, že je vše složitější, ale složitá je celá doba a letošní rok. Pokud by se něco měnilo /budeme doufat že ne/, opět to ohlásíme na FB a kl.stránkách v Novinkách.


11. května 2020 - Svod a bonitace

Vážení členové, pro velký zájem jsme ukončili přihlášky na ubytování a nyní jsme nuceni ukončit i příjem přihlášek na svod mladých i bonitace . Další akce bude na podzim ve dnech 11. – 13.9. Jelikož je mimořádná situace, nebude brán ohled na věk při svodu a současně se i prodlužuje chovnost zvířat až do podzimní rebonitace. Poslední info přidáme několik dní před srazem, hlavně pro ty, kteří jedou prvně a dále o opatřeních, která se nás v té době budou týkat. Jsme rádi, že se těšíte spolu s s námi na naše setkání a doufáme, že se vydaří. Trocha uvolnění po nepříjemné omezující době. Opět děkujeme za sdílení, což je jedna z mála možností, jak podat info členům i těm, kdo se chtějí příjet podívat.


5. května 2020 - Ubytování sraz

Vážní členové, kapacita ubytování, které máme k dispozici na klubový sraz se svodem a bonitací, je již vyčerpaná. Pokud se ještě někdo z vás bude na ubytování hlásit, bude už veden jako náhradník . Většinou se ke konci uzávěrky ještě někdo odhlásí z různých důvodů, takže je možné, že i náhradníci nakonec bydlí. Na svod a bonitaci se ještě dál hlásit můžete. Průběžně budeme k akci dávat dál info, zvláště těsně před jejím konáním. Držme si palce, aby se nevyskytly důvody, proč bychom nemohli konečně se psy vyrazit ven! Prosíme stále o sdílení.


Copyright © 2021 KCHL | Webové stránky pro chovatele