Leonberger
Úvodní stránka
Česky
English

Slovo hlavního poradce chovu

LeonbergerVítám Vás na webové stránce, vyhrazené KCHL ČR.

Jako hlavní poradce chovu leonbergerů doufám, že všechny informace, které jsme pro vás v této formě připravili budou užitečné všem zájemcům o toto plemeno. Leonberger není v České Republice plemeno úplně neznámé, naopak se zde objevoval před druhou světovou válkou dosti často. Ovšem válka sama je dokázala z mapy u nás chovaných plemen, míněno cíleně a čistokrevně, zcela vymazat. První leonbergři, feny, byly dovezeny v letech 1979, další jedinci pak v rozmezí let 1980 - 1983. První odchov v ČSSR se uskutečnil až 12. září 1984. Klub chovatelů leonbergerů byl založen 20. září 1988 a sdružoval tehdy cca třicet chovatelů. S rozrůstající se chovnou základnou se zvětšoval i počet členů KCHL, takže dnes je nás již více jak 600.

Jsme velmi aktivní zájmové sdružení, pořádáme pro své členy svody mladých, bonitace (zkoušky chovnosti), klubové a speciální výstavy, a dvakrát ročně klubové srazy. Jsme přesvědčeni, že kynologie jako koníček je nejen cílené a zodpovědné chovatelství, ale také užitečně strávený čas a péče o živého tvora, jenž člověka obohacuje o krásné city i prožitky, proto se konají klubové srazy, které slouží nejen k předvedení zvířat, ale i k zábavě, soutěžím pro děti i dospělé. Přispívají k vzájemné výměně poznatků i zkušeností, k poznání nových přátel. A snad se nám toto vše daří, neboť srazy mají obrovský úspěch a je naopak již problém najít takový objekt, kam se vejdou stovky lidí i psů.

Věřím, že budete tuto webovou stránku pravidelně navštěvovat, my se budeme snažit, abychom vám přinášeli zajímavé a aktuální informace z leoního světa. Budeme vděční za veškeré připomínky a náměty, které nám budete moci poskytnout. Na adresu správce této stránky nám napište vše, co vás na naší stránce zaujalo a naopak i to, co bychom měli změnit nebo doplnit.

Chtěla bych poděkovat všem členům KCHL, kterým není lhostejný další vývoj a chod našeho klubu, všem, co se v chovu orientují zdravým rozumem, citem, ale hlavně láskou k Leonbergerům, přesto však nezapomínají na cíle a poslání klubu a důležitost udržení standardu. Jen tak můžeme někam dojít, jen tak můžeme i nadále být pyšní na české leony. Množitelů, nepoctivců a lidí, který dělají kynologii "pro peníze" nebo pro vlastni ego je na světě neuvěřitelně moc a jsou všude,v každé zemi.

Proto jsem ráda, že náš klub již funguje tak dlouho a dovolím si říct, že dobře. Neuvěřitelnou zásluhu na tom všem má paní Daniela Pavlovská, od začátku klubu jako hlavní poradce a také mezinárodní rozhodčí. Její kniha Leonberger, kterou jsem si náhodně koupila před 15 lety a přečetla jedním dechem mě naprosto ovlivnila a nasměrovala na cestu, o které jsem od dětství snila, na cestu, která mě naplnuje životním štěstím. Osobně Vám všem děkuji za zvolení do funkce HPCH od roku 2010 a doufám, že vaši důvěru nezklamu.

Ráda bych připomněla, především začínajícím chovatelům a majitelům, že v klubu nejenom já, ale i regionální poradci chovu Vám rádi pomohou a poradí, ohledně chovu, výživy, výchovy a všeho dalšího.

Volejte nebo pište, jsme tu pro vás.

Petra Konečná, hlavní poradce chovu KCHL ČR

Copyright © 2023 KCHL