Leonberger
Úvodní stránka
Česky
English

Přihláška a klubové normativy ke stažení

Vážení přátelé, pokud byste chtěli vstoupit do Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR, z.s. (KCHL), musíte splnit tyto podmínky, resp. seznámit se se stanovami a normativy KCHL.

Pokud souhlasíte s těmito stanovami a řády, můžete se ucházet o členství v KCHL. Vyplňte prosím níže uvedenou přihlášku za člena Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR, podepište a zašlete na adresu jednatele Klubu.

Přihláška ke stažení

Copyright © 2023 KCHL