LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Populace leonbergerů v ČR

LeonbergerLeonberger je impozantní pes jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, pes pro ty, kteří mají podmínky, prostor, čas a i určité finanční zázemí, které jim umožňuje chovat takto velkého psa. A pro koho se hodí? Leon je klidný, přátelský, snadno ovladatelný, pozorný, výborný hlídač majetku a prostoru, který je mu svěřen. V případě nutnosti, i když od přírody není agresivní, mu však nechybí zdravé sebevědomí a dokáže v nouzi i výrazně zasáhnout. I když se nemusí cvičit, výchova v základní poslušnosti je samozřejmě nutná. Výchova musí být vedena v klidu, mírně, pomaleji, bez násilí a hrubosti, ale důsledně. Ten, kdo se pro něj rozhodne, by si měl být vědom nároků, které držení a popřípadě chov velkého až obřího plemene přináší. Žádný nevychovaný a nezvládnutelný pes není dobrou vizitkou svého majitele, ale neposlušný leonberger - to může být skoro katastrofa. Vždyť u tohoto psa se setkáváme s výškou od 65 - 80 cm a někdy i více a s odpovídající váhou 50 - 75 kg!!!

Vhodný je pro něj větší prostor, zahrada, časté procházky, nezanedbatelným výdajem je také vyšší spotřeba kvalitního krmiva i vitamínových a minerálních přípravků pro správný vývoj jeho silné a rychle se vyvíjející kostry. Leonberger je povahově ideální rodinný pes, hravý, milý, neštěkavý, přizpůsobivý, jehož skvělé povahové vlastnosti se mohou zcela rozvinout právě v úzkém kontaktu s rodinou, dětmi. Je chápavý a inteligentní, naučené nezapomíná. Nehodí se absolutně pro trvalé držení v malém omezeném prostoru, kotci, ale ani pro osamělý život psa-hlídače různých továren, skladů či parkovišť. Ani tvrdý služební výcvik není jeho doménou, ale spokojen s ním bude majitel jako se psem pracovním, záchranářem, lavinářem, stopařem, neboť k lidem se chová v běžném styku zcela přátelsky.

V dospělosti je i dobrým partnerem pro sportovce, velmi rád plave. Máme v klubu již i fenku, která se výborně osvědčuje v práci s postiženými dětmi a v nejbližší době bude předán další psík pro činnost v Canis-terapeutické společnosti. Bohatá srst se nijak zvlášť neupravuje, udržuje se běžným pročesáváním. Vyskytuje se v mnoha odstínech od lví žluti, přes zlatou, mahagonovou až po mírně pročernalou, tzv. uhlování, černá však nesmí být nikdy určující barvou psa. Osrstění je dlouhé, bohaté, s výraznou podsadou, která umožňuje i celoroční držení psa venku v odpovídajícím příbytku. Srst tvoří, zvláště u samců, bohatou hřívu, na nohou dlouhé praporce.

Ten, kdo chce mít nevšedního, nádherného, velkého psího přítele, hlídače a společníka, může si bez obav vybrat třeba právě leonbergera. Za starost a péči se majiteli dostane opravdu "lvího" podílu lásky, věrnosti a oddanosti.

Pro první dva leonbergry (feny) se stala naše republika domovem v roce 1979, a to importem dvou jedinců z bývalého východního Německa. Dnes se počet leonů v ČR pohybuje kolem 2000 jedinců. Další jedinci byli dovezeni v rozmezí let 1980-83. První odchov v ČSSR se uskutečnil až 12.9.84. Původně se tedy chovná základna leonbergerů opírala téměř v plné šíři o dovoz zvířat z bývalé NDR, jen několik jedinců pocházelo z SRN a Francie, proto jsme se zpočátku dlouhou dobu potýkali s problémy úzké příbuzenské plemenitby. Později se situace zlepšila, podařilo se dovézt další nepříbuzné plemeníky z SRN, Benjiho v. Hirschhalde a Alfa v. Avalon, z nichž zvláště druhý jmenovaný díky svým kladům výrazně ovlivnil náš chov a dal celou řadu úspěšných potomků, dnes již šampionů i interšampionů. Nová krev se k nám dostala a dostává samozřejmě i možností zahraničního krytí našich fen.

Máme v registru chovných jedinců průběžně 80 - 90 chovných psů a cca 30 fen, i když se samozřejmě aktivně v chovu všichni neuplatňují. Klub má vlastní chovatelské i bonitační řády, které vycházejí z řádů FCI. Chov v KCHL se dá definovat jako rámcově řízený, což znamená, že rodičovské páry jsou sestavovány buďto chovatelem – výběr podléhá schválení hlavní poradkyní chovu – nebo na žádost chovatele jsou sestavovány přímo hlavní poradkyní chovu. Při sestavování návrhu na chovné páry se musí vždy brát zřetel na bonitačního kódu, to jest exteriérových a povahových kritérií. Každý vrh je poradcem či pomocným poradcem kontrolován, vady či nedostatky jsou zaznamenány, pokud se jedná o vady standardem nepřípustné, je štěně označeno jako nechovné. Štěňata mohou být prodána novým majitelům v minimálním věku 50 dnů a min. váze 7 kg. Na vrh jsou vypsány přihlášky, na jejichž základě je poradcem zajištěno vydání průkazů původu. V ČR tedy neexistuje možnost chovu a vydání rodokmenů bez členství v chovat. klubu. Klub je garantem průkazů původu a čistokrevnosti chovu. Ročně je zapisováno cca 300 štěňat.

Copyright © 2024 KCHL